Ontwerp kadeconstructie
Projecten

Op- en overslag terminal - kadeconstructie

Ontwerp kadeconstructie

Voor de realisatie van de nieuwe kade van Op- en overslag Terminal Bergambacht is RvB Engineering gevraagd een ontwerp te maken van de kadeconstructie. Voor de realisatie van de nieuwe kade is gekeken naar een optimale aansluiting op het aanliggende terrein, de raakvlakken met naastgelegen bebouwing én de ontwikkelingen van de nog te realiseren overnachtingshaven.
otb
OPDRACHTGEVER

Op- en overslag Terminal Bergambacht

Het familiebedrijf Op- en Overslag Terminal Bergambacht B.V. (OTB) is gespecialiseerd op het gebied van multimodaal transport. De nieuwe overslagkade, die gevestigd is in het midden van de gemeente Krimpenerwaard, vormt een belangrijke schakel tussen weg- en watertransport.

Traditionele verankerde damwandconstructie

In het schetsontwerp zijn een drietal varianten onderzocht. Namelijk een traditioneel verankerde damwandconstructie, een steigerconstructie én een kadeconstructie met ontlastvloer. Voor alle varianten is een kostenraming gemaakt en een multi-criteria-analyse (MCA) uitgevoerd.