RVB - Gebouwen en bebouwde omgeving - Bouwmanagement
placeholder
Neem contact op met
Jonathan ten Bolscher

Bouwmanagement

Door de praktische ervaring wat het team van RvB Engineering bezit blijft ze bij opdrachtgever vaak ook na de ontwerpfase in beeld. De vertaling van het ontwerp naar de praktijk is een stap die minstens zo belangrijk is als een gedegen ontwerp. Door de juiste aanpak en de gemaakte afspraken met de opdrachtgevers heeft RvB Engineering reeds menigeen ontzorgd. De activiteiten die worden uitgevoerd binnen de discipline bouwmanagement staan hieronder kort weergegeven.
RVB - Gebouwen en bebouwde omgeving - Management

Bestek voorbereiding

Nadat het ontwerp af is, kan er bij RvB Engineering de vertaalslag gemaakt worden naar een bestek of werkomschrijving. Hierin wordt het werk tot in de details vastgelegd. De bestekken en werkomschrijvingen worden geschreven door mensen met praktijkervaring. De stap van het ontwerp naar de praktijk wordt hierdoor zo klein mogelijk gemaakt.

Vergunningen

Bij vrijwel elk bouwproject zijn er vergunningen nodig. Afhankelijk van de aard en ligging van het project kan dit een langdurig traject zijn. Door onze ervaring in complexe vergunningsprocedures kan RvB Engineering gedurende het ontwerpproces al de noodzakelijke sturing geven, zodat dit de vergunningprocedure ten goede komt.

RVB - Gebouwen en bebouwde omgeving - Realisatie
RVB - Gebouwen en bebouwde omgeving - Breskens drone

Bouwbegeleiding

Nadat RvB Engineering het ontwerp én het bestek gemaakt heeft, wordt er ook vaak gevraagd om de bouwbegeleiding/ directievoering te doen. Door het gehele proces aan de voorkant te hebben doorlopen, wordt er op deze manier zoveel mogelijk kennis bewaard. De combinatie van ontwerp en uitvoering zorgt ervoor dat RvB Engineering de beste diensten kan verlenen.

Projectmanagement

Bij de grotere projecten en projecten waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, is het raadzaam om een projectmanager in te schakelen. De projectmanager zorgt voor de algehele coördinatie, overall planning en contacten met de directievoerder.

RVB - Gebouwen en bebouwde omgeving - Landmeter