RVB-Rhenoy-Tiendweg-001_1
placeholder
Neem contact op met
Jonathan ten Bolscher

Verklein de kans op vertragingen

Voor aanpassingen in de openbare ruimte is vaak een vergunning nodig. Een toekomstbestendige locatieontwikkeling start met een idee wat past binnen de omgevingsplannen. Een tijdrovend traject en vaak bepalend in de totale planning.

Wet- en regelgeving

RvB Engineering adviseert u in het te volgen vergunningstraject of verzorgt het complete traject. Daarbij houden we rekening met actuele ontwikkelingen en wet- en regelgeving op diverse niveaus. Wij verzorgen voor u de juiste en goed onderbouwde aanvragen. Hierdoor verkleinen we de kans op vertragingen op projectplanningen. In samenspraak met bevoegd gezag zoals Rijkswaterstaat, Gemeenten en Provincies sturen wij op de tijdige verkrijging van de diverse vergunningen.

RVB-Wolphaartsdijk-001
RVB-Someren-Heihorsten-018

Compleet ontzorgt vergunningsmanagement

Naast de vergunningaanvragen stellen wij de benodigde plandocumenten op zoals bestemmingsplannen, omgevingsplannen, inpassingsplannen, tracébesluiten en ruimtelijke onderbouwingen. Vergunningsmanagement is vaak onderdeel van het totaalplaatje binnen omgevingsmanagement. Vanaf de aanvang van de planvorming werkt RvB Engineering aan een goede betrokkenheid van het bevoegd gezag, zodat we draagvlak creëren voor de te verlenen vergunningen. Voor de industrie richten wij ons ook op het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid en water.

RVB-Stassen-Born-recycling-020
RVB-Leimuiden-TerraStab-003