RVB-watermanagement-breskens-dronefoto
Water

Watermanagement

placeholder
Neem contact op met
Jonathan ten Bolscher

Watermanagement: veilig en duurzaam

Een veilig en duurzaam watersysteem, voldoende water en een goede waterkwaliteit zijn belangrijke voorwaarden voor toekomstgericht watermanagement. Klimaatverandering, bodemdaling, zeespiegelstijging zijn factoren die watermanagement steeds uitdagender en complexer worden.
RVB-watermanagement-ondergronds

Advies en oplossingen voor watermanagement

RvB Engineering werkt aan een veilig en duurzaam watersysteem. Dit doen we met studies naar waterkwaliteit. Maar ook door te kijken naar oplossingen voor het opvangen, behandelen, vasthouden, afvoeren en monitoren van water. Daarnaast geven we advies op het gebied van verbetering van watermanagementsystemen. Denk hierbij aan systemen voor wateroverlast, riolering en zoetwatervoorziening. We ontwerpen en optimaliseren het watermanagement voor onder meer beekherstel, vispassages, wadi’s en natuurlijke zwemvijvers.

RVB-watermanagement-breskens-dronefoto-35
RVB-stedelijk-water-2