RVB-Leimuiden-TerraStab-007
placeholder
Neem contact op met
Jonathan ten Bolscher

Milieuvriendelijke leefomgeving

Duurzaamheid, gezondheid en veiligheid staan centraal. Een gezond milieu is noodzakelijk voor een milieuvriendelijke, duurzame leefomgeving. Belangrijke pijlers zijn: bodemkwaliteit, geluid, geur, licht en luchtkwaliteit. Om een duurzaam woon- en leefklimaat te waarborgen gelden er landelijke wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid.

RvB Engineering adviseert en maakt inzichtelijk

RvB Engineering houdt bij de herinrichting van een gebied, de ontwikkeling van een nieuwe wijk, buurt of gebouw rekening met vele aspecten. Want, wat is de impact op de leefomgeving en het milieu. Zo spelen in onze groeiende samenleving bijvoorbeeld veiligheid, luchtkwaliteit, geur en geluidsoverlast een steeds belangrijker rol. Aspecten die de experts van RvB Engineering voor u inzichtelijk maken. Milieueffectstudies kunnen daaraan een positieve bijdrage leveren. Samen helpen wij u graag verder met al uw vragen op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, veiligheid, natuur, stikstof en bodemkwaliteit. Door deze vragen te beantwoorden werken we samen aan een milieuvriendelijke leefomgeving.

RVB-Burgh-Haamstede-003

RVB-Burgh-Haamstede-004
RVB-Almere-Arethe-van-Cyrene-007
RVB-Kampen-Roggebot-056