RVB-gebouwen-en-bebouwde-omgeving
Werkgebieden

Gebouwen & bebouwde omgeving

placeholder
Neem contact op met
Jonathan ten Bolscher

Gebouwen & bebouwde omgeving

Het stedelijk gebied verandert in hoog tempo. Klimaatverandering, woningnood en energietransitie zorgen voor grote stedelijke veranderingen. De juiste kennis is daarom essentieel voor een leefbare gebouwde omgeving en duurzame gebouwen.

RvB Engineering adviseert en maakt inzichtelijk

Binnenstedelijke ontwikkelingen vergen de nodige ervaring. Zowel wat ontwerp als uitvoering. Binnen RvB Engineering hebben we specialisten die advies geven over bouwkundige zaken, constructie aspecten, maar ook planologisch en juridisch. Gedurende het gehele ontwerptraject zorgen we voor de benodigde ondersteuning. Wanneer dit traject klaar is stopt het voor ons niet maar blijven we betrokken voor bouwmanagement en project/omgevingsmanagement.

RVB - Gebouwen en bebouwde omgeving - Landmeter

Onze expertises

Met de verschillende expertises binnen RvB Engineering werken we samen aan een verbeterde leefomgeving: