RVB-stedelijk-water
Water

Stedelijk water

placeholder
Neem contact op met
Jonathan ten Bolscher

Stedelijk waterbeheer: beperk wateroverlast

Verantwoord met stedelijk water omgaan, dat is een zorgplicht die bij de Gemeenten is vastgelegd in de Wet Milieubeheer en de Waterwet. Stedelijk waterbeheer is gericht op het totaal aan water dat vrijkomt: huishoudelijk afvalwater, grondwater en hemelwater. Waterbeheer is een belangrijk speerpunt in het huidige waterbeleid. Water in een stadslandschap is niet alleen belangrijk voor een aantrekkelijke woonomgeving het heeft ook een nuttige functie. Voorbeelden hiervan zijn wadi’s of bezinkbassins die fungeren als buffer bij hevige regenval.

Ondergrondse en bovengrondse waterinrichting

RvB Engineering heeft ruime ervaring met waterbeheer in stedelijke gebieden. Zo werken wij aan rioolplannen, watertoetsen en waterrapportages. Een van onze expertises is het ontwerpen van ondergrondse en bovengrondse inrichting om gebieden te vrijwaren van wateroverlast.

RVB-stedelijk-water-2
RVB-stedelijk-water-ondergronds
RVB-stedelijk-water-waterbuffer-2
RVB-stedelijk-water-waterbuffer