RVB-Zeist-Utiliteits-023
Gebiedsontwikkeling

Openbare ruimte

placeholder
Neem contact op met
Jonathan ten Bolscher

Integrale aanpak inrichting openbare ruimte

Iedereen maakt gebruik van de openbare ruimte. Een wijziging in de openbare ruimte kan daarom ingrijpend zijn en moet goed uitgedacht worden. RvB Engineering staat voor een integrale aanpak van de inrichting van de openbare ruimte. Daarbij houden wij rekening met alle disciplines in de openbare ruimte zoals groen, mobiliteit, beheer en onderhoud, openbare verlichting en de ondergrondse infrastructuur. Ook omgevingsmanagement is essentieel bij werken in de openbare ruimte.
RVB-Zeist-Utiliteits-019

Ontwerpen passend binnen de bestaande omgeving

RvB Engineering inventariseert, onderzoekt en bereid projecten voor gericht op de (her)inrichting en beheer van de openbare ruimte. Bij het maken van een ontwerp houden we rekening met beheeraspecten. We kijken of het ontwerp past binnen de omgeving, ook zorgen we ervoor dat materiaalgebruik recht doet aan de omgeving. Voor Gemeenten, Provincies en Projectontwikkelaars werken wij aan de inrichting van de openbare ruimte.

RVB-Someren-Heihorsten-003
RVB-Leimuiden-TerraStab-022