RVB-Kampen-Roggebot-006
Gebiedsontwikkeling

Landschapsinrichting

placeholder
Neem contact op met
Jonathan ten Bolscher

Werken aan de kwaliteit van landschap, natuur en erfgoed

De klimaatverandering, de stikstofcrisis, de energietransitie zijn stuk voor stuk ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor de inrichting van ons landschap. Stadsuitbreiding, windmolens, zonneparken, veranderende infrastructuur: we willen het allemaal. Maar het kan niet allemaal op dezelfde plaats. Daarom is het nodig vooraf goed te bedenken hoe de toekomst er voor het landschap uitziet.
RVB-Someren-Heihorsten-011

Toekomstbestendige landschapsinrichting

RvB Engineering staat voor toekomstbestendige landschapsinrichting. Landschap is van grote waarde en vraagt om een strategisch ruimtelijk beleid. De kwaliteit van het landschap is belangrijk voor een sterke natuur, rijke biodiversiteit, schoon water, gezonde bodem, schone lucht, cultuur en erfgoed.

Creatief met landschap

De landschapsarchitecten binnen RvB Engineering adviseren en ontwerpen. Duurzaamheidsthema’s als klimaatadaptie, ecologie en biodiversiteit brengen wij samen in een algeheel toekomstbestendig ontwerp. We werken aan uiteenlopen opdrachten, denk hierbij aan beekherstel maar ook aan studies hoe we de kwaliteit van het water zo optimaal mogelijk kunnen houden.

RVB-Breskens-001
RVB-Stassen-Born-recycling-024
RVB-Middelharnis-VGR-Food-003
RVB-Kampen-Roggebot-005

Een optimaal ingericht gebied

Tijdens de projecten willen wij zorgdragen voor een goede kwaliteit van bodem, lucht en water en het behouden van ecologische, archeologische en cultuurhistorische waarden. Ook houden we rekening met de vele maatschappelijke thema’s die spelen. Samen reflecteren ze onze kernwaarden, dat is de kracht van RvB Engineering.