RVB-Groningen-Aldi-003
Gebiedsontwikkeling

Mobiliteit voor gebiedsontwikkeling

placeholder
Neem contact op met
Jonathan ten Bolscher

Oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken

RvB Engineering werkt dagelijks aan oplossingen voor een grote diversiteit aan mobiliteitsvraagstukken. Onze experts ondersteunen ontwikkelingen op het vlak van stedelijke mobiliteit, inrichting en beheer van openbare en publieke ruimte en het ontwerp van onder meer weg-, riool-, tram- en fietsinfrastructuur. Uitdagingen en vraagstukken in relatie tot ruimtelijke inpasbaarheid, mobiliteit en milieueffecten worden vroeg in het ontwerpproces meegenomen.

Impact op het verkeer

Een deel van de openbare ruimte in onze leefomgeving is bedoeld voor verkeer en gaat daarmee over mobiliteit in alle mogelijke vormen. Daarom heeft ieder bouwproject, denk aan een nieuwe basisschool, een nieuw bedrijfsgebouw, een nieuwe woonwijk mogelijke impact op het verkeer en de mobiliteit eromheen. Eenmaal in gebruik ontstaan er door de ontwikkeling vaak ook nieuwe verkeersstromen.

RVB-Almere-Arethe-van-Cyrene-002
RVB-Zeist-Utiliteits-019

Mobiliteitsstudies basis voor advies

Voor een mobiliteitsstudie, van woonwijk tot bedrijven, bent u bij RvB Engineering aan het juiste adres. In dergelijke studies wordt de omgeving van het project geanalyseerd op basis van bereikbaarheid en wordt er een berekening gemaakt van de toekomstige verkeersstromen. Door de onderzoeken te combineren kan er advies worden gegeven over de mobiliteit in de omgeving. De plaats van bijvoorbeeld een nieuwe te bouwen kantoor, bijvoorbeeld in de nabijheid van een woonwijk gebouwd of naast de oprit van een snelweg, heeft uiteraard grote invloed op de uitkomsten. Door te analyseren brengen wij een mobiliteitsadvies uit.

Neem contact op voor meer informatie, wij begeleiden u graag en bieden u deskundig advies over de te volgen procedures.

RVB-Harderwijk-Transferium-015
RVB-Almere-Arethe-van-Cyrene-008