RVB-Engineering-gebiedsontwikkeling-001
Werkgebieden

Gebiedsontwikkeling

placeholder
Neem contact op met
Jonathan ten Bolscher

Gebiedsontwikkeling, een passende leefomgeving

Een passende leefomgeving, aansluitend op de behoefte van haar gebruikers en waarde toevoegen aan ruimte. Maar de ideale leefomgeving is niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn grote maatschappelijke thema’s zoals woningnood, klimaattransitie en milieu die een transformatie complex maken.

INTEGRALE SAMENWERKING

Door integrale samenwerking gedurende iedere fase van het project creëren wij een verbeterde, duurzame leefomgeving. RvB Engineering beschikt over ruime kennis en ervaring in het ontwikkelen van woongebieden, parken, gebouwen en industrie. Onze expertise zetten wij graag in. Vanaf de planvorming, bestemmingsplanprocedures tot aan de daadwerkelijke technische uitwerking.

RVB-Engineering-gebiedsontwikkeling-002
RVB-Stassen-Born-recycling-025

Een optimaal ingericht gebied

Tijdens de projecten willen wij zorgdragen voor een goede kwaliteit van bodem, lucht en water en het behouden van ecologische, archeologische en cultuurhistorische waarden. Ook houden we rekening met de vele maatschappelijke thema’s die spelen. Samen reflecteren ze onze kernwaarden, dat is de kracht van RvB Engineering.

RVB-Someren-Heihorsten-008
RVB-Wieringerwerf-bermstabilisatie-Terrastab-018
RVB-Bergeijk-bospad-001

Onze expertises

Met de verschillende expertises binnen RvB Engineering werken we samen aan een verbeterde leefomgeving:
Overzicht

Zettingsanalyse Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft het plan opgevat om parallel aan de A16 in Dordrecht de Admiraal de Ruyterweg door te trekken. Zo wordt een verbinding van ruim 200 m gecreëerd tussen twee belangrijke verkeersaders in de stad. RvB Engineering is gevraagd om grondonderzoek uit te laten voeren en de te verwachten zetting te berekenen ten gevolge van de werkzaamheden.
Project Alle projecten
Zettingsberekening