RVB-water-waterveiligheid
Water

Waterveiligheid

placeholder
Neem contact op met
Jonathan ten Bolscher

Bescherming tegen water

In ons waterrijke land is waterveiligheid in casu bescherming tegen het water van wezenlijk belang. Dit geldt natuurlijk voor inwoners van ons land, maar ook voor de bodem en infrastructuur. Waterbouwkundige constructies helpen de waterveiligheid te bewaren. Denk aan dijken, kades, sluizen, stuwen en gemalen.
RVB-water-waterveiligheid-toekomstgerichte waterveiligheid

Toekomstgerichte waterveiligheid

Dijken vormen een belangrijke schakel in onze waterveiligheid. Met behulp van gevalideerde software is RvB Engineering in staat om de stabiliteit van de dijken te berekenen conform de vingerende wet- en regelgeving. Hierop baseren wij advies voor het onderhoud en eventuele versterking. Bodemdaling, zeespiegelstijging en toenemende neerslag dwingt ons goed vooruit te kijken en ervoor te zorgen dat onze dijken en waterkerende kunstwerken ons in de toekomst ook voldoende blijven beschermen.

Meer informatie over onze diensten rondom waterveiligheid? Neem contact met ons op.

RVB-water-waterveiligheid-NAP