RVB-DHSS-DSC00528
Projecten

DHSS Den Helder

Verhardingsontwerp

Voor de uitbreiding van het reeds bestaande terrein van DHSS in Den Helder is RvB Engineering gevraagd om een verhardingsontwerp en advies op te stellen.
RVB-DHSS
OPDRACHTGEVER

DHSS Den Helder

Het in Den Helder gevestigde DHSS biedt scheepsagentiediensten en helikopterlogistiek aan voor de offshore-energie-industrie. Deze diensten worden ondersteunt met een warehouse en terminal waar onder andere hulpmaterialen en douane goederen kunnen worden opgeslagen.

OPLOSSING

STABILISATIE TECHNIEK

Met het gegeven dat de bodemgesteldheid slecht is en het terrein bestand moet zijn tegen zware belastingen, is er een funderingsadvies opgesteld waarbij gebruik gemaakt wordt van de stabilisatie techniek van Terrastab. Door het toepassen van deze stabilisatiemethode is het werk met een gunstige grondbalans opgesteld, dat wil zeggen dat het niet nodig geweest is om grond af te voeren en/of fundatiemateriaal aan te voeren. Naast het terreinontwerp is er ook een rioolontwerp uitgewerkt waarin het riool en de mantelbuizen werden opgenomen. Het ontwerp is in 3D uitgewerkt waardoor het ontwerp gecontroleerd is en eventuele clashes met overige leidingen voorkomen is.

RVB-DHSS-DSC00545