Overzicht
Projecten

Zettingsanalyse Admiraal de Ruyterweg Dordrecht

Zettingsanalyse Admiraal de Ruyterweg Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft het plan opgevat om parallel aan de A16 in Dordrecht de Admiraal de Ruyterweg door te trekken. Zo wordt een verbinding van ruim 200 m gecreëerd tussen twee belangrijke verkeersaders in de stad. RvB Engineering is gevraagd om grondonderzoek uit te laten voeren en de te verwachten zetting te berekenen ten gevolge van de werkzaamheden.

Om de deze verbinding te kunnen realiseren dient een aardebaan aangelegd worden van maximaal 4,5 hoog. Op de aardebaan komt een tweebaanweg, een fietspad en een voetpad te liggen en moet aansluiten op een bestaande aardebaan. Omdat sprake was van nogal wat variatie in de geometrie van zowel de huidige ondergrond als de aardebaan, zijn meerdere profielen doorgerekend.

De grote ophoging op zettingsgevoelige ondergrond resulteerde in forse zettingen. Om de restzetting, de zetting die nog optreedt na oplevering, te beperken, zijn verschillende maatregelen ontworpen. Zo is in onder andere een combinatie van voorbelasting en verticale drainage geadviseerd.

Zettingsberekening
ZETTINGS- OF OPHOOGADVIES NODIG?
neem contact op voor meer informatie