RoyalHuisman
Projecten

Ontwerp fundatie binnenvloer

Ontwerp fundatie

Royal Huisman is een Nederlandse jachtwerf waar luxe jachten gebouwd en verbouwd worden. Door in de toekomst grotere en zwaardere jachten te kunnen onderhouden, is RvB Engineering B.V. gevraagd om voor de locatie Zaandam een ontwerp te maken voor een nieuwe fundatie van de binnenvloer.

Optimale geometrie bepaling

De fundering dient zodanig bepaald te worden dat deze maximale vrijheid bied voor wat betreft de verschillende typen jachten. Hierdoor zijn er een aantal configuraties gemaakt van welke jachten binnen Royal Huisman gebouwd of verbouwd worden. Ook is er rekening gehouden met de verschillende manieren van transport zoals bijvoorbeeld door middel van SMPT’s/ glij-methode etc. Uit deze studie kon de optimale geometrie van de fundering bepaald worden. Om voldoende input te hebben voor het maken van de berekeningen zijn er door RvB Engineering B.V. diverse geotechnische en milieutechnische onderzoeken uitgevoerd.

Toekomstbestendige bedrijfshal

De constructie bestaat uit een betonnen vloer gefundeerd op stalen buispalen. Gezien de beperkte werkhoogte en het werken naast de bestaande funderingselementen is er gekozen voor stalen buispalen met schroefpunt. Deze kunnen met behulp van een minifunderingsmachine inpandig, zonder trillingen aangebracht worden. Het ontwerp is uitwerkt tot met DO niveau. Door middel van deze aanpassingen is de bedrijfshal van Royal Huisman toekomstbestendig voor jachten tot een gewicht van circa 600 ton.