Ontwerp en aanleg keersluis
Projecten

Keersluis Roggebot

Ontwerp keersluis Roggebot

Als onderdeel van het project IJsseldelta is de huidige Roggebotsluis gesloopt en vervangen door de Reevesluis.

Hoogwater bestendig

Door het amoveren van de Roggebotsluis zal het bestaande recreatiegebied Camping Roggebotsluis onderhevig zijn aan het waterregiem van het IJsselmeer met als gevolg dat het recreatieterrein geregeld onder water zal komen te staan.

Roggebot sluis
Ontwerp sluis

Ontwerp

Om het park hoogwater bestendig te maken moest er een nieuwe keersluis ontworpen worden. RvB Engineering heeft het ontwerp van SO t/m UO verzorgd van de civiele onderdelen van de nieuwe sluis plus het bewegingswerk van de bestaande sluis.

Tweezijdige keering

De keersluis heeft de mogelijkheid voor een tweezijdige kering in verband met de mogelijkheid van opstuwend water aan de binnenzijde. De damwanden voor de bouwkuip zijn vanaf het water ingeheid. Na het ontgraven van de kuip is er een onderafdichting van OWB beton gemaakt. De keersluis is gerealiseerd op een paalfundatie.

Roggebotsluis

Compleet

Naast de engineering en het ontwerp heeft RvB Engineering ook de vergunningsprocedure verzorgd en tijdens de uitvoering het bouwmanagement en de directievoering.

Roggebot sluis
Roggebot paal sluis
Roggeboot sluisplaatsing
Sluis
Ontwerp en aanleg keersluis