Afzinkkelder fundatie - vergroot
Projecten

Afzinkkelder Rheden

Machinefundatie - ontwerp en bouwmanagement

In opdracht van Thomassen Machining heeft RvB Engineering B.V. het ontwerp en bouwmanagement uitgevoerd voor de nieuwbouw van een machinefundatie. Deze nieuwe horizontale boor- en freesmachine heeft een afmeting van circa 32x17m en bevindt zich 2,5m onder het maaiveld.
Constructie afzinkkelder

Nadat er diverse onderzoeken zijn uitgevoerd waaronder een geotechnisch onderzoek, geohydrologisch onderzoek en een bouwkundige opname, zijn er diverse varianten uitgewerkt. Hierbij is de bouwmethode essentieel vanwege het feit dat er de constructie inpandig gemaakt dient te worden.

OPLOSSING

De keuze is gevallen op een in het werk gestorte afzinkkelder. Hierbij hoeven er vooraf geen grondkerende voorzieningen aangebracht te worden. Daarnaast leent zich de zanderige ondergrond met een lage grondwaterstand zich hier prima voor. Voorafgaand is de huidige op staal gefundeerde hoofddraagconstructie van het gebouw versterkt door middel van een ondersteuningsconstructie. Gezien de zeer strenge eisen vanuit de machineleverancier, de complexe geometrie en de circa 500 benodigde sparingen in de gehele constructie is er gedurende de DO en UO engineering zeer veel aandacht besteedt aan maatvoering en clash controles. De kelder is gefundeerd op schroefinjectiepalen welke met een minifunderingsmachine zijn aangebracht. Naast het ontwerp heeft RvB Engineering B.V. ook de vergunningprocedure verzorgd en tijdens de uitvoering het bouwmanagement en directievoering.

Constructie afzinkkelder
Machinefundatie afzinkkelder
Machinefundatie
Afzinkkelder
Afzinkkelder fundatie
Funderingsadviezen