Wateroverlast
Projecten

Geotechnisch advies waterbergingslocatie

placeholder
Neem contact op met
Jonathan ten Bolscher

Grondonderzoeken en geotechnisch advies

Met het oog op intensere regenbuien en langere periodes van droogte vanwege klimaatverandering, heeft de gemeente Valkenswaard besloten een ondergrondse waterberging aan te laten leggen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Voorkomen wateroverlast

RvB Engineering heeft grondonderzoek uitgevoerd en het geotechnisch advies opgesteld voor de realisatie van de waterbergingslocatie midden in bebouwd gebied in Valkenswaard.

Valkenwaard

Uitdagend ontwerp

Ten behoeve van de realisatie van de waterberging was een forse ontgraving nodig tot een diepte van ruim 4 meter onder maaiveld. Omdat de waterbuffer bestaat uit prefab betonelementen, welke in de bouwkuip gehesen moeten worden, kon geen gebruik gemaakt worden van stempels. De op staal gefundeerde belendingen op minder dan een meter afstand van de ontgraving maakten het ontwerp voor de benodigde bouwkuip extra uitdagend.

Waterberging